schrijf-in btn  
Na- en Bijscholingen
       
 
18-11-2014
30-01-2015
04-02-2015
18-03-2015
19-03-2015
 
Bezwaar maken tegen een UWV-besluit
Eigen risico dragen ZW in de praktijk
Klinimetrie voor de arbeidsdeskundige
Belasting versus belastbaarheid obv een FML
Bezwaar maken tegen een UWV besluit

 Zieke oudere kost na zes weken niets meer

Inzetbaarheid

Werknemers die doorwerken na hun AOW-leeftijd en ziek worden, hoeven niet langer dan zes weken te worden doorbetaald.

Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn overwegend tevreden over de voorstellen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen.

Bron: arbo-online.nl

Lees meer: Zieke oudere kost na zes weken niets meer

 

Verzuimregels te moeilijk voor mkb

De regels voor de begeleiding van langdurig zieke werknemers zijn veel te ingewikkeld voor kleine werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van GfK onder ruim duizend kleine ondernemingen. Het gebrek aan kennis leidt tot boetes die kunnen oplopen tot een compleet jaarsalaris per zieke werknemer. Wat nog oploopt omdat ook subsidies worden misgelopen.

GfK deed het onderzoek op verzoek van Aegon onder bedrijven met maximaal twintig werknemers. Hoewel twee derde van de werkgevers zegt de verzuimregels voldoende of zelfs volledig te kennen, bleek vervolgens niemand van de ruim duizend werkgevers in staat alle kennisvragen goed te beantwoorden.

Bron: HR Praktijk

Lees meer: Verzuimregels te moeilijk voor MKB

Ook transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling zieke werknemer  

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat.

Werkgevers mogen dus de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet op de transitievergoeding (onderdeel Wet werk en zekerheid) in mindering brengen. Minister Asscher en de Eerste Kamer vinden de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte een re-integratieplicht van de werkgever die voortvloeit uit de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter. De loondoorbetalings- en re-integratiekosten kunnen dus niet in mindering worden gebracht op een transitievergoeding

Lees meer: Ook transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling zieke werknemerVoor werkgevers

Versterk uw organisatie op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie.


Bedrijven
Verzekeraars
ARBO-Diensten
Re-integratiebedrijven
UWV
Gemeenten

Opleidingen

Bent u nieuw in het vak?
Bent u een ervaren professional op zoek naar bijscholing?


Opleiding Arbeidsdeskundige
Opleiding Casemanager  
Na- en bijscholingen

Partnerbanner HR Live 120x60

Home