schrijf-in btn  
Na- en Bijscholingen
       
 
06-09-2016
07-09-2016
09-09-2016
23-11-2016
24-11-2016
 
Weging belasting versus belastbaarheid obv een FML
Bezwaar maken tegen een UWV-besluit
Eigen risico dragen ZW in de praktijk
Weging belasting versus belastbaarheid obv een FML

Bezwaar maken tegen een UWV-besluit
 

 

Tweede Kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsgehandicapten

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Dit voorstel regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.

Het kabinet kwam vorig jaar met werkgevers en werknemers overeen dat tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen. Deze garantiebanen zijn bestemd voor mensen die wel kunnen werken maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen.

Bron: HR Praktijk

Lees meer: Tweede Kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsgehandicapten

 Zieke oudere kost na zes weken niets meer

Inzetbaarheid

Werknemers die doorwerken na hun AOW-leeftijd en ziek worden, hoeven niet langer dan zes weken te worden doorbetaald.

Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn overwegend tevreden over de voorstellen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen.

Bron: arbo-online.nl

Lees meer: Zieke oudere kost na zes weken niets meer

 

Verzuimregels te moeilijk voor mkb

De regels voor de begeleiding van langdurig zieke werknemers zijn veel te ingewikkeld voor kleine werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van GfK onder ruim duizend kleine ondernemingen. Het gebrek aan kennis leidt tot boetes die kunnen oplopen tot een compleet jaarsalaris per zieke werknemer. Wat nog oploopt omdat ook subsidies worden misgelopen.

GfK deed het onderzoek op verzoek van Aegon onder bedrijven met maximaal twintig werknemers. Hoewel twee derde van de werkgevers zegt de verzuimregels voldoende of zelfs volledig te kennen, bleek vervolgens niemand van de ruim duizend werkgevers in staat alle kennisvragen goed te beantwoorden.

Bron: HR Praktijk

Lees meer: Verzuimregels te moeilijk voor MKBVoor werkgevers

Versterk uw organisatie op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie.


Bedrijven
Verzekeraars
ARBO-Diensten
Re-integratiebedrijven
UWV
Gemeenten

Opleidingen

Bent u nieuw in het vak?
Bent u een ervaren professional op zoek naar bijscholing?


Opleiding Arbeidsdeskundige
Opleiding Casemanager  
Na- en bijscholingen
Omgaan met pijn
Professional/Verslavingsverzuim

Home