schrijf-in btn
Na- en Bijscholingen

20 Mei
27 Mei
28 Mei
 6 Juni
Eigen risico dragen ZW in de praktijk
Bezwaar maken tegen een UWV besluit
Weging belasting/belastbaarheid o.b.v. een FML
Omgaan met WIA schade 

Drie keer is niet langer scheepsrecht bij Arbowet

Een derde overtreding van een bestuursrechtelijke overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet wordt niet langer strafrechtelijk vervolgd. Het is een van de wijzigingen in de handhaving van de Arbowet.

De Arbowet wordt grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd. Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Stb. 2012, 462) in werking getreden. Het strafrecht is nog slechts gereserveerd voor ernstige overtredingen van de bepalingen van de Arbowet, die zijn aangewezen als economische delicten in de zin van de Wet op de economische delicten (Wed).

Bron: Arbo-online

Lees meer: Drie keer is niet langer scheepsrecht

Ziekteverzuim historisch laag, vooral bij kleine bedrijven

 

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996, toen het CBS het verzuim begon te meten. Bij kleine bedrijven was het verzuim zelfs maar 1,6 procent.

 

Tussen 2004 en 2011 was het ziekteverzuimpercentage lange tijd stabiel, maar de laatste twee jaar is het nog verder gedaald. In 2013 zijn nog maar 39 van de duizend werknemers ziek. Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de ongunstige economische situatie, denkt het CBS. Grote bedrijven zagen het verzuim in de periode 2001-2013 met 2,4 procentpunt het meest dalen, bij de overige bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Bron: Personeelsnet


Lees meer: Ziekteverzuim historisch laag

Werkgever dient opleidingskosten binnen tweede spoor te betalen

Als een zieke werknemer zijn eigen arbeid niet meer kan verrichten en in het bedrijf van zijn werkgever ook geen andere passende arbeid voorhanden is, dient de werkgever voor de zieke werknemer op zoek te gaan naar passende arbeid bij een andere werkgever. In de navolgende zaak rijst de vraag of de werkgever in het kader van deze zoektocht gehouden is om de opleiding van de werknemer tot Middelbare Veiligheidskunde te bekostigen.

Werknemer in deze zaak is met ingang van 15 april 2008 in dienst getreden van werkgever. Per 14 september 2010 is werknemer arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een huidziekte en chronische knieklachten.

Bron: HR Praktijk

Lees meer: Werkgever dient opleidingskosten binnen 2e spoor te betalenVoor werkgevers

Versterk uw organisatie op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie.


Bedrijven
Verzekeraars
ARBO-Diensten
Re-integratiebedrijven
UWV
Gemeenten

Opleidingen

Bent u nieuw in het vak?
Bent u een ervaren professional op zoek naar bijscholing?


Opleiding Arbeidsdeskundige
Maatwerk trainingen
Na- en bijscholingen